Every child first, every day!
Hluhluwe Private School  

Hluhluwe Privaatskool  

Elke kind eerste, elke dag!

Tel: +27 (0) 35 562 2075  Fax: +27 (0) 35 562 2082  Pobox 70, Hluhluwe, 3960 Email: [email protected]  Hoof: Antoinette van Staden  [email protected]

Akademie * Academics

Grondslagfase / Foundation Fase

In Graad 0 - 3 onderig ons die volgende / In Grade 0 - 3 we present the following:

• Geletterdheid / Literacy 

• Gesyferheid / Numeracy

• Wetenskap / Science

• Tegnologie / Technology 

• Lewensorientering / Life orientation

• Menslikebeweging / Human movement

• Redenaarsaande /  Speech nights

• Eistedfodd

• Kuns / Art  

• Rekenaargeletterdheid / Computer Literacy

• Huiswerk / Homework 

• Musiek / Music

• Pretdae / Fun days

Intermediere en Senior Fase / Intermediate and Senior Fase

In Graad 4 - 7 onderig ons die volgende / In Grade 4 - 7 we present the following:

• Skaak / Chess

• Kuns / Art

• Rekenaargeletterdheid / Computer Literacy 

• Eistedfodd

• Redenaarsaande / Speech nights 

• Pretdae / Fun days 

• Twee eksamens per jaar / Two exams per year

• Olimpiades / Olympiads

• Uitstappies / Field trips

• Huiswerk / Homework 

Vakke / Subjects

 • Wiskunde / Mathematics
 • Engels / English
 • Afrikaans
 • Zoeloe / Zulu
 • Sosiale Wetenskap / Social Science
 • Natuur Wetenskap / Natural Science
 • Ekonomiese Bestuurswetenskap / Economics Business Science (Gr.7)

•   Tegnologie / Technology (Gr.7)

 • Kuns / Art
 • Bybel / Bible
 • Rekenaars / Computers
 • Musiek / Music

 

Uitstappies * Excursions

Daar word jaarliks 'n aantal toere en uitstappies vanaf Graad 0 - 7 onderneem. Dit sluit avontuurkampe, sporttoere en opvoedkundige uitstappies in. Every year there are a number of excursions for Grades 0 - 7.  That includes adventure camps, sport tours and educational trips.

SPCA

Kaasplaas * Cheese Farm

Museum

Kosi Bay

Vir fotos van al ons uitstappies, gaan na ons Face Book blad.  For photos of the excursions, go to our Face Book page.

Mud Baths

Tangami